NIỀM TIN CỦA CHÚNG TÔI

  • KinderGreen tin rằng mỗi đứa trẻ đều xứng đáng được giáo dục. Điều đó là vô cùng quan trọng để đáp ứng nhu cầu xã hội, tình cảm, thể chất và trí tuệ của mỗi đứa trẻ thông qua các chương trình phát triển phù hợp.
  • Chúng tôi tin rằng, những cảm xúc, tình thương yêu, sự háo hức và lòng tôn trọng là những yếu tố nền tảng nhất trong dạy và học. Tại KinderGreen, các cô giáo đặt ưu tiên lớn cho việc nuôi dưỡng quan hệ tình cảm với trẻ, giao tiếp với trẻ bằng sự tôn trọng, hành động với lòng từ tâm.
  • Chúng tôi tin rằng, chân lý luôn thuộc về trẻ em, và một lẽ tất nhiên rằng càng hòa mình với thiên nhiên bao nhiêu, các con càng học hỏi và phát triển được nhiều kỹ năng bấy nhiêu.
  • Chúng tôi tin rằng gia đình là một phần ảnh hưởng lớn nhất và quan trọng trong cuộc sống của trẻ. Chúng tôi khuyến khích các bậc phụ huynh và giáo viên của trường  liên lạc thường xuyên với nhau. Các con, các bậc phụ huynh và các thầy cô có thể dạy và học hỏi lẫn nhau.
  • Chúng tôi tin vào sự giáo dục không cần đến các hình phạt (giáo dục không nước mắt). Các con sẽ phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình và hiểu được đâu là sự lựa chọn đúng và đâu là sự lựa chọn sai. Trường của chúng tôi có 3 nội quy, đó là “Bạn có được an toàn không? Những người khác có được an toàn không? Và điều đó có an toàn cho trường học của chúng tôi hay không?”
  • Chúng tôi tin tưởng rằng với một chương trình giảng dạy công bằng, không hề có sự thiên vị trong đó trẻ em tự nhận thức về bản sắc văn hóa riêng của mình và biết tôn trọng người khác.
  • Chúng tôi tin với một môi trường học tập an toàn và thoải mái, ở trong đó trẻ em có thể cảm thấy được chào đón và có nhiều hoạt động học mà các con có thể tự tay làm được.