Dịch vụ trông muộn:

  • Nhà trường có dịch vụ trả trẻ muộn sau 17.30 - 18.30 pm với phí là: 60.000 VNĐ/tiếng được tính trên thời gian trả muộn tương ứng. Phí trông muộn sẽ được tính vào học phí tháng/quý tiếp theo.

Để đảm bảo thời gian làm việc cho các giáo viên, nhà trường chỉ trông muộn tối đa đến 18.30 cùng ngày, trong trường hợp đột xuất mà gia đình muốn gửi trẻ sau 18.30 vui lòng liên hệ tới văn phòng trường

  • Lưu ý: khi đón trẻ phụ huynh cần ký xác nhận số phút muộn vào Sổ trực của Giáo viên

Đồng phục:

  • Trong quá trình học tập tại trường, mỗi trẻ tối thiểu cần 02 áo đồng phục (90.000VND/áo)
  • Phụ huynh đăng ký mua tại Văn phòng nhà trường và cho trẻ mặc vào thứ 2 & 6 hàng tuần

Xe đưa đón:

  • Trường MN Song ngữ Kinder Green có dịch vụ đưa đón trẻ trong phạm vi nội thành Hà Nội. Nhà trường bố trí nhân viên trên xe để đón, trả học sinh và quản lý học sinh trên xe.
  • Trường hợp gia đình có 02 con đăng ký học tại Hệ thống Kinder Green và sử dụng dịch vụ xe buýt thì phí xe buýt của con thứ 2 (đón, trả cùng địa điểm và thời gian) thì được giảm 30 %.
  • Phí xe đưa đón quý phụ huynh vui lòng gặp Bộ phận tuyển sinh/Văn phòng nhà trường để biết thêm chi tiết

Tệp đính kèm :